Slovenská záhrada

Parkovisko

K dispozícii je menšie súkromné a veľké verejné parkovisko priamo pri areáli.